Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slánská hora

8. 7. 2008

Čedičový masiv Slánské hory patří mezi známá archeologická naleziště evropského významu. Ve své výšce 330m.n.m představuje společně s nedalekou Vinařickou horou, Řípem a kulisou Českého středohoří pozůstatky bouřlivé sopečné činnosti, související s horotvrnými procesy třetihor

Převažující horninou, tvořící Slánskou horu, je olivnický nefelinit, který patří mezi výlevné horniny skupiny čedičů. Významě se uplatňují i tufy a tufity.

Toto území bylo v roce 1998 Neřízením Okresního úředu Kladno vyhlášeno přírodní památkou. Posláním přírodní památky je zachování geologického fenomenu jednoho z nejjižněších výběžků sopečné činnosti Českého středohoří s ukázkou charakteristické sloupcovité odlupčivosti a četnými puklinovými jeskyněmi. Předmětem ochrany jsou i fragmenty skalních stepí s teplomilnou květenou (např.: hvozdík chartouzek, různé druhy mochny, mateřídouška, lomikámen, tařice skalní, silenka bezlodyžná, apod.) a přirozená lesní společenstva habrových doubrav. Ve štěrbinách skal hnízdí různé druhy zpěvných ptáků (pěnice, budníčci, drozdi, červenky, slavík), poštolky, některé druhy sov a vzácní netopýři.

Celým územím vede naučná stezka, která byla vybudována počátkem osmdesátých let. Stezka začíná na jižní straně v ulici Pod horou, vede po značené cestičce k vrcholu hory, po jejím temeni, zde se sezka lomí a vede esverní stranou do Chladíkovi ulice, kde končí. Stezka má 7zastvení s informačními tabulemi, které seznamují návštěvníky s geologií, historií a zajímavostmi Slánské hory včetně upozornění na pozoruhodné výhledy do okolí. V současné době je naučná stezka v dezolátním stavu, avšak v letošním roce by měla být kompletně zrenovována městským úřadem Slaný ve spolupráci s Naučným střediskem ekologické výchovy Kladno. Procházka trvá cca 30minut.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář