Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naučná stezka Vinařická Hora

8. 7. 2008
Jedná se o krajinou dominantu 500m sz. Od obce Vinařice. V nadmořské výšce 270- 413m.

Obrazek

Naučná sezka je dlouhá přibližně 2,5km, má 9 zastávek. Jedná se o kopcovitý terén, který je za deště a sněhu hůře schůdný.

Základní informace o lokalitě: Morfologicky výrazná třetihorní soObrazekpka, která vznikla ve dvou fázích. V první fázi se rozevřela sopečná puklina, do které napadaly svrchnokřídové a třetihorní horniny, které budovaly v té době nejbližší okolí Vinařic. Druhá sopečná fáze se odehrává až v pliocénu. Při ní došlo v poměrně krátké době k několika výlevům láv a výbuchům....

ObrazekVinařická hora byla otevřena několika lomy. V lomových stěnách můžeme pozorovat střídající se polohy tufů a láv čedičového typu.

Na svazích obrácených k jihu jsou pestrá společenstva stepního charakteru a společenstva teplomilných dřevin. Roste zde např.: trličník brvitý, bělozářka liliovitá, koniklec luční a mnoho dalších. Z ptáků zde můžeme vidět např.: poštolku obecnou, pěnici vlašskou či slavíka obecného. Zajímaví jsou zdejší bezobratlí, z motýlů např.: soumračník a okáč metlicový, z brouků střevlíci a vzácní mravenci (Strongylognathus testaceus). Dále zde můžeme zahlédnot početné stádo muflonů.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář